پروژه های اجرا شده

بعثت ۱

 

 

۱۷واحدی پنج طبقه

۲واحد همکف، طبقه ۱ تا ۵ هر طبقه ۳ واحدی

واحدهای شمالی ۱۲۰ متری، واحدهای جنوبی ۸۵ و ۹۵ متری

امکانات: رمپ، آسانسور، پارکینگ، انباری، تراس

اتمام کار.

آدرس: مشهد، منطقه ۵، پورطرقی ۲۲