پروژه های اجرا شده

بعثت 1

 

 

17واحدی پنج طبقه

2واحد همکف، طبقه 1 تا 5 هر طبقه 3 واحدی

واحدهای شمالی 120 متری، واحدهای جنوبی 85 و 95 متری

امکانات: رمپ، آسانسور، پارکینگ، انباری، تراس

اتمام کار.

آدرس: مشهد، منطقه 5، پورطرقی 22